Opinia

ue

Poznań, 09.11.2012 r.

OPINIA

W ostatnich latach w takich krajach jak Niemcy, Francja, Włochy, Austria, a także USA obserwuje się wzrost zainteresowania mlekiem klaczy ze względu na możliwość jego zastosowania w żywieniu ludzi dorosłych oraz niemowląt i dzieci z alergią. Jak wykazały badania, mleko klaczy jest bardziej zbliżone składem i właściwościami do mleka kobiecego niż mleko krowie. Mleko klaczy wykazuje pozytywne działanie u pacjentów z chorobami serca i układu krążenia, np. miażdżycy, chorób oskrzeli i płuc. Jest cenione w terapii osób z marskością wątroby. Wspomaga leczenie osteoporozy, ułatwiając i zwiększając przyswajanie wapnia. Przy chorobach skóry stymuluje wzrost ziarniny, przyspiesza proces gojenia się ran oraz ochrania skórę przed niekorzystnym wpływem grzybów, bakterii i wirusów. U chorych na cukrzycę, pozwala zmniejszyć dawkę insuliny i poprawia wskaźnik glikemiczny. Eliminuje czynniki alergizujące chorego, jest znanym środkiem w leczeniu chorób oskrzeli zwłaszcza astmy oskrzelowej, choroby o podłożu alergicznym, którą wywołują różne alergeny dostające się do organizmu przez drogi oddechowe, przewód pokarmowy lub skórę (Chifalo i in., 2006). Pomaga w leczeniu wrzodów żołądka, zapalenia woreczka żółciowego i trzustki. Odpowiedni skład witamin i składników mineralnych zwłaszcza żelaza sprawia, że znajduje zastosowanie przy leczeniu anemii (Csapo i in., 1995; Csapo-Kiss i in.,1995). U osób z migreną wydłuża okres między atakami oraz łagodzi ataki. Mleko klaczy jest również pomocne w terapii nowotworów, rekonwalescencji po chemioterapii i radioterapii, głównie ze względu na wysoką zawartość lizozymu, który wywołuje martwicę pewnych komórek nowotworowych (Hinrichs i in., 2003; Wernev i Derlev-Toechterle, 2002). Mleko klaczy jest środkiem pomocniczym przed szczepieniami oraz podczas leczenia antybiotykami, ułatwia detoksykację organizmu i spowalnia starzenie się komórek. (Höffken, 2002). Duża zawartość polienowych kwasów tłuszczowych, w formie łatwoprzyswajalnej (linolenowy i linolowy) korzystnie wpływa na rozwój mózgu i komórek nerwowych (Koletzko i Rodriguez-Palmero, 1999). Prowadzone są badania dotyczące wpływu mleka klaczy u ludzi chorych na Alzheimera.

Ze względu na okresowe pozyskiwanie mleka klaczy prowadzone były liczne badania za granicą i w kraju nad możliwościami jego przechowywania. Stwierdzono, że mleko to może być przechowywane w warunkach chłodniczych do 3 dni. W celu dłuższego przechowywanie powinno być ono zamrożone do temp co najmniej -18oC. Badania własne prowadzone w ramach dwóch grantów pozwalają stwierdzić, że w stanie zamrożonym mleko klaczy może być przechowywane do 6 miesięcy bez obawy o obniżenie walorów prozdrowotnych i smakowych.

dr inż. Romualda Danków